ZFLive: Cum își poate îmbunătăți România guvernanța corporativă, în special în companiile de stat? O discuție cu ANDREW KAKABADSE, profesor la Henley Business School și membru în boardul Envisia.

//ZFLive: Cum își poate îmbunătăți România guvernanța corporativă, în special în companiile de stat? O discuție cu ANDREW KAKABADSE, profesor la Henley Business School și membru în boardul Envisia.

ZFLive: Cum își poate îmbunătăți România guvernanța corporativă, în special în companiile de stat? O discuție cu ANDREW KAKABADSE, profesor la Henley Business School și membru în boardul Envisia.

By |2021-05-31T17:05:04+03:00May 31st, 2021|Categories: Business|0 Comments

O scurtă privire asupra leadership-ului și guvernanței corporative din România.

Andrew Kakabadse, profesor la The Henley Business School și chairman al Envisia Boards of Elite subliniază, într-un interviu ZiarulFinanciar, potențialul și îmbunătățirile în ceea ce privește leadershipul și guvernanța de care România a dat dovadă în ultimii ani. Ca urmare a entuziasmului și deschiderii față de dezvoltarea profesională de care a dat dovadă, profesorul Kakabadse prevede o evoluție continuă în următorii 5 ani in Romania.

Mai departe, acesta evidențiază importanța calitatii și cooperarii în cadrul unui board și în rândul membrilor, având în vedere investiția în oameni drept cea mai potrivită și primordială abordare pentru asigurarea unor dezvoltări durabile. În acest context, conceptul unic pe care Envisia Board of Elite îl aduce drept prima școală de business pentru directorii de board, reprezintă o contribuție semnificativă și valoroasă pentru parcursul pregătirii liderilor actuali sau din viitor.

Pentru a urmări întreaga dezbatere și sfaturile profesorului Kakabadse, vă invităm să accesați următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=FbBD2C_W070


A sneak peek into Romania’s leadership and corporate governance evolution:

Andrew Kakabadse, a professor at The Henley Business School and Envisia Boards of Elite chairman, highlights in an interview with ZiarulFinanciar, Romania’s potential and improvements in terms of leadership and governance for the past few years. As a result of Romania’s enthusiasm and openness to further professional development, professor Kakabadse foresees further improvements in the following 5 years.

Furthermore, he stresses the importance of quality and cooperation within board members and the effectiveness of investing in people as a suitable and primordial durable development approach. In this context, the unique concept of Envisia Board of Elite as the first Business School in Romania for Board Directors comes in as a significant and valuable contribution to preparing current and future leaders.

For the wider debate on the subject and insights into Kakabadse’s views and experiences, please access the following link:

https://www.youtube.com/watch?v=FbBD2C_W070

Leave A Comment