Partnerships2021-10-27T17:09:03+03:00

ENVISIA: The First Business School in Romania for Board Directors
For Responsible Corporate Governance

All our programs are developed in partnership with researchers, top experts in their field and international elite educational institutions.

Universities

Envisia and Henley Business School, a Partenrship for Excellence

Henley Business School

As of 2018,   Envisia is proud to announce its partnership with Henley Business School.
Henley Business School is a triple-accredited international business school and part of the University of Reading. With campuses, offices and partnerships around the world, over 7,000 students from more than 100 countries and over 80,000 alumni from 150 countries, Henley Business School is a truly international institution.

A leader in Executive Education, Henley is ranked #20 in the world, for custom and open programmes (Financial Times Executive Education Rankings 2019).

For more information about Henley and about its Postgraduate Qualification Programmes please follow:
Henley Business School

ASEBUSS Business School

ASEBUSS Business School

ASEBUSS Business School is the destination choice for applicability, development of managerial and soft skills, networking and exposure to global best practices. The American perspective is reflected in the educational process through an integrated approach of managerial development and real business solutions based on the case study method. A valuable team of Romanian professors, trained at international standards, in the United States and Western Europe, as well as the American professors, contribute to the program success and a unique international dimension. ASEBUSS is a school member of AACSB – the Association to Advance Collegiate School of Business who connects educators around the world with a common goal: to create the next generation of leaders. Our institution is also a long standing member of the Executive MBA Council, the academic association of Executive MBA industry worldwide, being the only school in Romania part of this prestigious association.

During its 25 years of activity, ASEBUSS is proud to graduate almost 1500 alumni who represent a strong and dynamic community of business people and highly appreciated leaders, 90% of them working in Romania in multinationals in various industries or running their own business.

ASEBUSS Business School

European University Cyprus (EUC)

European University Cyprus (EUC)

European University Cyprus (EUC) has been gaining local, regional and global acknowledgement of efforts to be a student-focused and innovative institution, with an emphasis on an international orientation, sustainability and industry/community engagement. Responsible for upholding the academic mission and vision of the university, the leadership team is made up of dedicated professionals who work to create an environment of innovation, entrepreneurship, collaboration and support for all members of the university community. EUC is one of about 500 organizations in Europe, which have been awarded the EU’s ‘HR Excellence in Research’ badge. EUC-PEAK Innovation Center is a hub for further education, blending the academic and the business environment for effective synergies in entrepreneurship and business innovation.

European University Cyprus 

Authorities & Regulators

Bucharest Stock Exchange

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

Bucharest Stock Exchange (BVB) is the institution located in the center of the local capital market ecosystem, being the only operator of securities markets in Romania. BVB manages two distinct markets on which are listed a variety of financial instruments shares, bonds, fund units, certificates, structured products, preference rights. At the end of July 2021, 84 companies are listed on the regulated market of BVB, with a total capitalization of RON 200 billion and 294 companies are listed on Multilateral Trading System (SMT) addressed to small and medium companies, with a total capitalization of RON 12.5 billion. Between January and July 2021, trading volumes on Bucharest Stock Exchange exceeded RON 10.5 billion, corresponding to an average daily liquidity of RON 81 million.

BVB Group also includes the Central Depository, the institution responsible for registry and settlement operations in Romania, and starting with October 2019, the Central Counterparty, CCP.RO was established as an institution that will take over the function of clearing transactions in securities in Romania, aimed at relaunching the derivatives market.

Bucharest Stock Exchange

Professional Associations

CISI Financial Services Professional Body

CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & INVESTMENTS

Based in the City of London, with origins in the London Stock Exchange, the CISI is a global organisation with representative offices in financial centres such as Barcelona, Colombo, Dubai, Dublin, Edinburgh, London, Manila, Mumbai and Nairobi. We work in close cooperation with regulators, firms and other professional bodies worldwide and over 40,000 examinations were sat in 81 countries in the last twelve months.  With 45,000 members in over 100 countries the CISI is the professional body which sets examinations and offers qualifications for those working in or looking to establish a career in the financial planning, wealth management and capital markets profession

CISI

AAFBR

ASOCIAȚIA ANALIȘTILOR FINANCIAR-BANCARI DIN ROMÂNIA

AAFBR reunește în calitate de membri – analiști și manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, fonduri de pensii și de investiții, societăți de asigurări, piață de capital, comunicare financiară și relații cu investitorii etc. Prin activitatea desfășurată de către membrii săi, AAFBR își propune următoarele principale obiective: să prezinte un punct de vedere obiectiv și profesionist cu privire la perspectivele economiei românești și pe plan internațional: prin intermediul conferințelor cu profil financiar, comunicatelor de presă publicate ca urmare a unor sondaje interne în rândul membrilor asociației și opiniilor exprimate în massmedia românească; să ofere instrumente și opinii utile către: companiile interesate de evoluțiile macroeconomice în cadrul proceselor interne de administrare a activelor și pasivelor, analiștilor care doresc un punct de reper pentru propriile estimări, presei care identifică provocări economice în prezent și propune soluții pentru viitor, mediului universitar care se orientează asupra cercetării științifice în domeniul financiar; să joace un rol important în societate prin desfășurarea sau promovarea unor programe de perfecționare în domeniul financiar-bancar și de business.

AAFBR

ASOCIATIA PIETELOR FINANCIARE (ACI ROMANIA)

ASOCIAȚIA PIEȚELOR FINANCIARE (ACI ROMÂNIA)

ASOCIAȚIA PIEȚELOR FINANCIARE (ACI ROMÂNIA) este o este o organizație profesională, fără scop lucrativ, bazată pe relații de camaraderie între arbitrajiști (dealeri), având drept obiectiv promovarea acestei profesiuni, fără discriminare și la un nivel profesional de competență și standardele etice de loialitate considerate indispensabile în dezvoltarea relațiilor între membrii. ACI ROMÂNIA funcționează în spiritul Chartei și Statutului A.C.I. – “Asociația Cambistă Internațională – The Financial Markets Association”. Unul dintre obiectivele principale ale ACI ROMÂNIA îl reprezintă promovarea, dezvoltarea și susținerea activităților de pregătire profesională a membrilor săi și a tuturor specialiștilor care activează în cadrul piețelor financiare, coroborat cu ritmul evoluțiilor pe piețele schimburilor valutare și a celor monetare, în scopul instituirii unei conduite adecvate și a celor mai bune practici de înalt profesionalism pentru particianții pe aceste piețe.

ACI ROMÂNIA

ASOCIATIA TREZORIERILOR DIN ROMANIA (ATR)

ASOCIAȚIA TREZORIERILOR DIN ROMÂNIA (ATR)

ASOCIAȚIA TREZORIERILOR DIN ROMÂNIA (ATR) este o organizație profesională non-profit, creată cu scopul de a susține interesele profesionale ale membrilor săi, privind exercitarea profesiunilor legate de domeniile de trezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital. Obiectivele ATR sunt în principal de a contribui la crearea unei piețe financiare mature şi concurențiale, de a promova colaborarea şi schimbul de idei între membrii săi și de a promova profesia de trezorerie corporativă și finanțe corporative și să consolideze prestigiul și recunoașterea acesteia. Începând cu 2017 ATR este membru al European Association of Corporate Treasurers (EACT) si International Group of Corporate Treasurers (IGTA). Asociația urmărește să devină un partener de dialog al tuturor instituțiilor participante la piața financiară și de capital, al mediului universitar și al autorităților publice, în vederea reprezentării față de acestea a intereselor comune de ordin legal ale comunității specialiștilor pe care îi reprezintă, putând face propuneri legislative adresate autorităților cu inițiativă legislativă, pentru perfecționarea cadrului normativ de activitate în domeniul piețelor financiare și de capital și conexe.

ATR

ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMANIA (A.A.F.)

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMANIA (A.A.F.)

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMANIA (AAF) este organizatia profesionala independenta neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C) din Romania.Misiunea AAF este să promoveze conceptul de investiţie colectivă în valori mobiliare precum si activitatea membrilor săi; să contribuie la organizarea si activitatea membrilor astfel încât acestea să corespundă normelor şi standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu; să contribuie la formarea şi dezvoltarea cadrului organizatoric, legislativ şi profesional general care să asigure îmbunătăţirea activităţii membrilor; să contribuie la asigurarea cunoaşterii de către investitori şi de către publicul larg a activităţii, a drepturilor, avantajelor şi riscurilor legate de activitatea desfăşurată de către membri; să dezvolte şi să ridice standardele profesionale pentru membrii Uniunii; să asigure un înalt nivel de calificare profesionala a personalului angajat al membrilor Uniunii, compatibil cu standardele de calificare la nivel internaţional; să stabilească şi să dezvolte legături cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interne şi externe, în scopul promovării schimbului de vederi si de experienţă în domeniu şi pentru promovarea pieţei de capital şi a investiţiilor mobiliare colective în România.

AAF

ASOCIAȚIA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA (APAPR)

ASOCIAȚIA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA (APAPR)

ASOCIAȚIA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA (APAPReste organizația profesională, neguvernamentală, apolitică și independentă care reunește toți administratorii de fonduri de pensii private din România – atât cele obligatorii (Pilonul II), cât și facultative (Pilonul III) -, precum și băncile depozitare, având ca obiective principale: protejarea intereselor membrilor săi, respectarea standardelor profesionale și păstrarea unor raporturi de concurență loială; îmbunătățirea legislației din domeniul pensiilor private și a piețelor financiare; informarea, educația și cooperarea în domeniul pensiilor private. Principiile de bază ale asociației sunt: etica profesională; prevenirea utilizării ilicite de către membrii Asociației a informațiilor confidențiale sau privilegiate; transparența (atât în operațiunile de piață cât și în activitățile interne); egalitatea membrilor; unitatea de interese a membrilor; promovarea intereselor membrilor Asociației și ale participanților la fondurile de pensii private; evitarea oricăror conflicte de interese.

APAPR

ACJSFB

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România (ACJSFB)

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România (ACJSFB), fondată în 2004 în scopul creării şi consolidării cadrului general necesar promovării şi susţinerii intereselor profesionale ale juriştilor din sistemul financiar-bancar şi perfecţionării cadrului juridic al activităţii sistemului financiar-bancar, protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi, în exercitarea profesiei de consilier juridic. ACJSFB are ca principale obiective: susţinerea intereselor profesionale şi promovarea acţiunilor necesare perfecţionării cadrului juridic al activităţii financiar-bancare, desfăşurarea unor programe de pregătire profesională continuuă în domeniul financiar-bancar, organizarea examenelor de definitivare în profesia de consilier juridic, respectiv elaborarea/completarea şi transmiterea tabloului anual al consilierilor juridici, membri ai asociaţiei, şi comunicarea celor în drept, conform prevederilor legale aplicabile.

ACJSFB

Companies

Trend Consult Company

Trend Consult Company

TREND CONSULT is a Romanian entrepreneurial company. Its journey in consulting and training industry started back in 2000 with a focus on bringing new concepts and best practices into the local Romanian market. Nowadays the company is delivering various projects in the area of Sales and Leadership, working with people who want to make authentic changes in their organizational culture and work environment.

Trend Consult is a company dedicated to those people with a growth mindset that want to live their life differently, who are ready to tackle new opportunities and want to have an impact on the society.

Trend Consult